Untitled document hunting2

Социално споделяне

Untitled document
facebook_icon_1 youtube_icon_1 google_1 twitter_icon_1

ФеновеЛовен туризъм

Untitled document

В районите на с. Бероново, с. Дъбовица и др. има добри възможности за развитие на ловен туризъм. В момента в района има достатъчно запаси от дивеч с възможности за развитие на селекционен, трофеен и групов лов.

Ловната фауна е представена от едър и дребен дивеч и има местно значение. В района на Държавно лесничейство – Садово има организирани ловни стопанства, в които се отстрелва благороден елен, сърни, дива свиня.

Избор на език

БългарскиEnglish Русский
Untitled document radio999

Приятелски сайтове